Fontos tájékoztatás a tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatban a veszélyhelyzetre vonatkozóan!!

Tisztelt Partnereink, Tisztelt Hallgatóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól, és az itt elérhető törzsanyag 

https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-07/63062.pdf

nem teszi lehetővé az online oktatást, és szakvizsgáztatást.

A 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyóoktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól:

A Kormány:

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felnőttképzésben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és

b) szakmai vizsga nem szervezhető.

2. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve - kizárólag távolléti oktatásban,

távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés,

felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

Amint a jogszabályok és a veszélyhelyzet feloldása lehetővé teszi a szakvizsgák megszervezését, újult erővel látunk neki a tanfolyamok mielőbbi lebonyolításának.

 

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/236255/tovabb-ervenyes-a-tuzvedelmiszakvizsga-bizonyitvany

Addig is kérem megértő türelmüket!

Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

Nikicser Ildikó

ügyvezető