Online jelentkezési lap

A résztvevő adatai

Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem kívánja megadni az alábbi adatok valamelyikét, nem vehet részt képzésünkön, mivel az alábbi adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra.

Statisztikai adatszolgáltatáshoz (OSAP) szükséges további adatok

Kérjük, hogy a tanfolyamra történő jelentkezést követően a végzettséget igazoló okirat másolatát legyen szíveskedjen e-mailben az info@konifo.hu címre elküldeni (1-es, 2-es és 3-as foglalkozási ágak esetén nem szükséges).

Nyilatkozat

Képző intézmény tájékoztatja résztvevőt, hogy megtilthatja a felnőttképzés adminisztrációs rendszerébe (FAR) természetes személyazonosító adatainak (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), e-mail címének és adóazonosító jelének továbbítását.*
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti adatainak továbbításához nem járul hozzá a FAR-ba, tanúsítvány kiállítását nem kérheti.
Résztvevő a beküldéssel elismeri az alábbiakat is:
– Szóbeli szerződéskötés esetén ismertették vele a felnőttképzési szerződés tartalmát, ezt elfogadta és tudomásul vette.
– Szóbeli szerződéskötés esetén írásban is kapott tájékoztatást a szolgáltatás díjáról. (Fogyasztóvédelmi törvény előírása).
– Megfelelő tájékoztatást kapott a képzésről és az órarendről (képzési napok, időpontok, helyszín(ek), oktató(k)).
A felnőttkori szerződés ide kattintva tekinthető meg: Felnőttkori szerződésminta.

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Az "Elküld" gombra kattintva a jelentkező elfogadja az alábbi feltételeket.

Fizetési feltételek
A kitöltött és Konifo Kft. részére visszaküldött jelentkezési lap a fent megjelölt képzés megrendelésének minősül. A képzés lemondás esetén a részvételi díj 40% -át térítjük vissza 30 napon belül.
Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a tanfolyam időpontjában, és távolmaradását 3 nappal előtte nem jelezte, a részvételi díj 80%-át ki kell fizetnie.
A Konifo Kft. az időpontváltoztatás jogát fenntartja!

Pénzügyi teljesítés elmaradása esetén a behajtási költsége a vevőt (megrendelőt) terheli.