Rólunk

201101041485Cégünket 1995-ben alapítottuk, de kollégáimmal 1990 óta foglalkozunk tűz- és munkavédelemmel, valamint tanfolyamok szervezésével, oktatással. Cégünk alapító tagja a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetségnek.

Fő célunk a tűz-, munka- és környezetvédelem területén felmerülő problémák gyors és szakszerű kezelése. Az ország bármely pontjáról várjuk jelentkezésüket.

Engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: E-000741/2014

A Konifo Kft. 2016. május 1-jén megszerezte a megbízható adózó minősítést.

KONIFO_Fogy_velemeny_2017_weboldalra

 

 

A Konifo Kft. telephelye

 

Főbb tevékenységünk:

 • Tűzvédelmi-munkavédelmi feladatok ellátása szerződés szerint
 • Tűzoltó készülékek, tűzcsapok és felszerelések 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ és a vonatkozó szabványok szerinti kötelező ellenőrzése, karbantartása és javítása
 • Tűzvédelmi Szabályzatok, Tűzriadó Tervek, Tűzveszélyességi osztályba sorolások elkészítése
 • Munkavédelmi Törvény 54.§ (2) bek. alapján munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés készítése
 • Beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata, karbantartása
 • Munkavédelmi Szabályzatok, dokumentációk készítése
 • 45/2011.(XII.7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 • Környezetvédelem
 • Robbanásvédelem
 • Emelőgépkezelő (kivéve targoncavezetői) OKJ tanfolyam
 • Targoncavezető OKJ tanfolyam
 • Fakitermelő OKJ tanfolyam

 

Átalánydíjas szerződés keretén belül cégünk az alábbi feladatokat vállalja:

1.) Külön térítés ellenében elkészíti a Szabályzatokat.

2.) Külön térítés ellenében a Munkavédelmi Törvény 54.§ (2) bek. alapján munkahelyi kockázatértékelést és a 2000. évi XXV törvény 19. §-a alapján kémiai kockázatbecslést készít.

3.) Külön térítés ellenében - külön megállapodás alapján – vállalja a tűz- és munkavédelmi szaktevékenység ellátását a Megbízó telephelyen kívüli, más cégeknél végzett tevékenysége esetén.

4.) Az átalánydíjas szerződés szerint karbantartja a korábban készült Szabályzatokat, amennyiben az eredeti példányt elektronikus formában átadják.

5.) Meghatározza - a jogszabályok alapján - a szakfeladatokhoz tartozó iratok, dokumentumok és nyilvántartások körét és rendszerét.

6.) Meghatározza a munkaruha, egyéni védőeszköz szükségletét.

7.) Meghatározza a vizsgára kötelezettek körét, megszervezi szakirányú oktatásukat és vizsgáztatásukat.

Az új dolgozók oktatását megtartja, illetve az ismétlődő oktatásokat elvégzi.

8.) Tárgyi létesítmény területén elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, azokról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek 1 példányát eljuttatja a Megbízóhoz. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz és közreműködik megoldásukban.

9.) Szakirányú feladataival kapcsolatban képviseli a Megbízót tárgyalásokon, terv-bírálatokon és egyéb tevékenységeit érintő kérdések megvitatásánál.

10.) A Vállalkozó feladatait a Megbízóval történő rendszeres egyeztetés alapján végzi.

11.) Szükség szerint tartja a kapcsolatot a különböző hatóságokkal és részt vesz a hatósági eljárásokon.

12.) Ütemtervet készít a jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban előírt - kötelező érvényű - munkák elvégzésére, javaslatot tesz, szervezi – esetenként végzi - végrehajtásukat.

13.) Események alkalmával elvégzi a szükséges vizsgálatokat, közreműködik az eljárásokban (tűz, baleset, stb.).

14.) Az átalánydíj keretében felülvizsgálja a meglévő kockázatértékelést és kémiai kockázatbecslést, amennyiben nem indokolt a kockázatértékelés és kockázatbecslés ismételt teljeskörű elkészítése. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását (ez esetben 2. pont érvényes).

Munkaügyi Központ Nyilvántartási számunk: 01 – 0863 – 04
Intézmény – akkreditációs lajstromszám: AL -1414

 

Főbb referenciamunkáink:

 • CIB Bank Zrt.
 • Reanal Zrt.
 • Shell Gas Hungary Zrt.
 • Dunamenti Tűzvédelem Zrt.
 • Porche Bank Zrt.
 • Poli - Farbe Vegyipari Kft.
 • Gászler Kft.
 • Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Általános Iskola
 • Losonci téri Általános Iskola
 • Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Solymár
 • Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 • Józsefvárosi Óvodák Gazdasági Egysége
 • MMG Hotels Kft.

 

 

Akivel együtt dolgozunk:

LG LOGO_vektoros másolata