Rendkívüli hír!

 Tisztelt Partnereink, Kedves Érdeklődők!

A tegnap este későn megjelent rendelet szerint (Magyar Közlöny 60. szám) a védelmi intézkedéseket meghosszabbították a felnőttképzők esetében is:

„2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása

2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14.  § a)  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet) „a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 19. napjáig,” (lehet alkalmazni.)”

A rendelet értelmében kontaktórás formában szervezett bármilyen oktatást, képzést eddig az időpontig továbbra is „a  képzésben részt vevő személyek és az  oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

Üdvözlettel:

Nikicser Ildikó

ügyvezető